Microsoft Teams

Microsoft Teams có sẵn như một phần của đăng ký Microsoft Office 365. Các gói trả phí bắt đầu từ $ 5,00 / người dùng / tháng và phải tuân theo cam kết hàng năm. +Gói Microsoft Teams: Miễn phí (không có cam kết). +Gói Office 365 Business Essentials: $ 5,00 / người dùng / tháng. +Gói Office 365 Business Premium: $ 12,50 / người dùng / tháng. +Gói Office 365 E3: $ 20,00 / người dùng / tháng.

Danh mục: ,

0828.471.869