Microsoft Bookings

Lên lịch cuộc hẹn trực tuyến cho các doanh nghiệp nhỏ Microsoft Bookings là giải pháp đặt lịch hẹn và đặt lịch trực tuyến dành cho các doanh nghiệp nhỏ, có sẵn như một phần của Office 365. Khách hàng có thể truy cập trang đặt phòng bất cứ khi nào họ muốn, đặt thời gian và dịch vụ họ cần, nhận email xác nhận và lời mời lịch, và lên lịch hủy bỏ nếu họ phải. Đối với những khách hàng thích đặt phòng qua điện thoại, người dùng chỉ cần nhập chi tiết cuộc hẹn và Bookings sẽ gửi tất cả các xác nhận và nhắc nhở.

Danh mục: ,

0828.471.869