Bitdefender Gravityzone Business Security

– Sản phẩm sử dụng cho 1 thiết bị trong 12 tháng.
– Gói Office Pack từ 3-20 thiết bị.Dành cho doanh nghiệp vừa có Server on-prem và Clients cần được bảo vệ.
-Số lượng Server cho phép sử dụng tương đương 30% tổng số lượng thiết bị. Ví dụ 20 thiết bị sẽ cho phép 6 servers và còn lại 14 PCs.

Mã: N/A Danh mục: ,

0828.471.869