PwrBIProOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd – DW6-00003

  • Power BI Pro: giá $9.99 (giá hàng tháng theo từng người dùng/user).
  • Power BI cũng có sẵn như một phần của phiên bản Office 365 Enterprise E5.
  • Khả năng nhúng hình ảnh Power BI vào ứng dụng (PowerApps, SharePoint, Teams, v.v.).
  • Tích hợp gốc với các giải pháp khác của Microsoft (Dịch vụ dữ liệu Azure).
  • Chia sẻ tập dữ liệu, trang tổng quan và báo cáo với những người dùng Power BI Pro khác.
  • Có thể tạo App Workspaces và chia sẻ ngang hàng (peer-to-peer sharing)
Mã: DW6-00003 Danh mục: ,

0828.471.869