Norton Security 1 Device 1 Year

  • Sản phẩm sử dụng cho 1 thiết bị trong 12 tháng.
  • Đây là sản phẩm “Mã kích hoạt” .Sản phẩm không có hộp hay đĩa cài đặt. Khách hàng sẽ nhận được hướng dẫn cài đặt để kích hoạt phần mềm với mã kích hoạt được gửi trực tuyến. Chúng tôi cam kết khách hàng sẽ có đủ 12 tháng để sử dụng sản phẩm này.
  • Trường hợp khách hàng không tự kích hoạt được chúng tôi sẽ hỗ trợ cài đặt miễn phí.
    Khách hàng cần sản phẩm bảo vệ sớm, sẽ được hỗ trợ mã kích hoạt tạm thời. Liên hệ qua SMS trên shop để hỗ trợ.
  • Mua mã kích hoạt trực tiếp không mất phí VC. Liên hệ qua SMS trên shop để hỗ trợ.
Mã: NORTON1D1Y Danh mục: ,

0828.471.869