NORTON LICENSE ACTIVATION

Norton Security

HƯỚNG DẪN/GUIDE

Sau khi mua hàng tại các sàn thương mại điện tử, bạn sẽ nhận được số/mã đơn hàng trên ứng dụng hoặc email cá nhân của bạn. Điền số/mã này vào ô Số Đơn Hàng, hoàn tất thông tin trong các ô còn lại và chọn submit để gửi đi.

Trong vòng 15 phút chúng tôi sẽ liên hệ bạn để hoàn tất thủ tục kích hoạt phần mềm. 

After making a purchase at the e-commerce platform, you will receive an order number/serial/code on your email. Enter this number/serial/code in the Order Number box, complete the information in the remaining boxes and select submit.

Within 15 minutes, we will contact you to complete the software activation procedure.